Πρόταση για υλοποίηση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες των κυπριακών σχολείων.

Η πιο κάτω επιστολή έχει σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας από την Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ για την υλοποίηση συστήματος τηλεκπαίδευσης για τα Κυπριακά σχολεία Αγαπητοί Διευθυντή και Λειτουργοί Υπουργείου Παιδείας, Σχετικά με το θέμα της τηλεκπαίδευσης, η Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα είναι έτοιμη να προσφέρει εθελοντικά την τεχνογνωσία της […]