Η κυπριακή κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών QGIS Cyprus

Το QGIS Cyprus είναι μια νεοσύστατη ομάδα. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να οικοδομήσει την κυπριακή κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών QGIS και να διαδώσει τις γνώσεις, μέσω οργανωμένων συναντήσεων, συναντήσεων (meetups) και εκδηλώσεων όπως hack-days, εργαστήρια και σεμινάρια. Ενώ η προσοχή εστιάζεται στο λογισμικό QGIS, στόχος είναι να δημιουργήσουμε δεσμούς και με άλλες ομάδες …

Πρόταση για υλοποίηση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες των κυπριακών σχολείων.

Η πιο κάτω επιστολή έχει σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας από την Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ για την υλοποίηση συστήματος τηλεκπαίδευσης για τα Κυπριακά σχολεία Αγαπητοί Διευθυντή και Λειτουργοί Υπουργείου Παιδείας, Σχετικά με το θέμα της τηλεκπαίδευσης, η Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα είναι έτοιμη να προσφέρει εθελοντικά την τεχνογνωσία της …