Η κυπριακή κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών QGIS Cyprus

Το QGIS Cyprus είναι μια νεοσύστατη ομάδα. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να οικοδομήσει την κυπριακή κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών QGIS και να διαδώσει τις γνώσεις, μέσω οργανωμένων συναντήσεων, συναντήσεων (meetups) και εκδηλώσεων όπως hack-days, εργαστήρια και σεμινάρια. Ενώ η προσοχή εστιάζεται στο λογισμικό QGIS, στόχος είναι να δημιουργήσουμε δεσμούς και με άλλες ομάδες …