Τί είναι το Ελεύθερο Λογισμικό και ποιά τα οφέλη από τη χρήση του;

Το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού που βασίζεται στην ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών και βελτιώσεων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αυτού που το χρησιμοποιεί. Δηλαδή το ΕΛΛΑΚ αναπτύσσεται με σκοπό να ενδυναμώσει και όχι να εγκλωβίσει τον τελικό χρήστη.

εικόνα από opensource.com

Οφέλη Χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

  • Απόλυτα νόμιμο λογισμικό το οποίο διατίθεται συχνά χωρίς κόστος και τείνει να έχει μικρότερο κόστος συντήρησης.
  • Μεγάλη κοινότητα ανάπτυξης και υποστήριξης του λογισμικού.
  • Ασφάλεια που πηγάζει από το γεγονός ότι οποιοσδήποτε μπορεί να μελετήσει τον πηγαίο κώδικα των εφαρμογών και να επιβεβαιώσει τις λειτουργίες τους.
  • Βάζει τον χρήστη σε θέσει ισχύος, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εξερευνήσει και να μάθει τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού, καθώς και να το προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες του.
  • Λόγω των πιο πάνω χαρακτηριστικών είναι ιδανικό τόσο για ιδιωτική χρήση, όσο και για δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες.

Οι εφαρμογές ΕΛΛΑΚ πλέον είναι χιλιάδες και προσφέρουν λύσεις για όλες τις περιπτώσεις. Eνδεικτικά παραθέτουμε κάποιες από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς: ο πυρήνας Linux, το λειτουργικό σύστημα Ubuntu, ο περιηγητής διαδικτύου Firefox, το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων VLC, η σουίτα γραφείου LibreOffice, ο επεξεργαστής εικόνων GIMP, o διαχειριστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ThunderBird, το εργαλείο ψηφιακής ζωγραφικής και εικονογράφησης Krita.

Το κόστος άδειας χρήσης των εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού είναι τις περισσότερες φορές μηδενικό. Δεν αγοράζονται άδειες χρήσεις και μπορούμε να έχουμε απεριόριστο αριθμό εγκαταστάσεων. Η χρήση ανοιχτού κώδικα δεν περιορίζει τον οργανισμό ή τον απλό χρήστη σε μια σχέση εξάρτησης από συγκεκριμένες εταιρίες.

εικόνα από opensource.com

Το Ελεύθερο λογισμικό αποτελείται από μια μεγάλη κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών, οι οποίοι συνεργάζονται για τη συνεχή βελτίωση του λογισμικού, παρέχοντας γνώσεις και εργασία. Σήμερα λειτουργεί ένα παγκόσμιο ανοικτό δίκτυο προγραμματιστών, οι οποίοι παράλληλα αναπτύσσουν και διορθώνουν τον κώδικα των προγραμμάτων σε πνεύμα συνεργασίας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν καθημερινά στην δημιουργία νέων εφαρμογών οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν και σαν κοινά αγαθά.

Το Διαδίκτυο αποτελεί το βασικό τρόπο πρόσβασης στο διαθέσιμο ΕΛ/ΛΑΚ. Η σχέση του Διαδικτύου και ΕΛ/ΛΑΚ, υπήρξε εξ αρχής στενή και αμφίδρομη. Η εξάπλωση του ΕΛ/ΛΑΚ έχει στηριχθεί στην ευρεία χρήση του Διαδικτύου και η διαδικασία ανάπτυξης και λειτουργίας του Διαδικτύου βασίζεται, κατά κύριο λόγο, σε ΕΛ/ΛΑΚ.

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται σαν ΕΛΛΑΚ είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένες και χαρακτηρίζονται από αυξημένη φιλικότητα προς το χρήστη, κερδίζοντας διαρκώς νέους φίλους παγκοσμίως. Στην εκπαίδευση, στη δημόσια διοίκηση και στις επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται και αποκτούν ιδιαίτερα ελκυστικά εργαλεία, αξιόπιστα, σταθερά στη λειτουργία, και απαλλαγμένα από τα σημαντικά κόστη απόκτησης και συνεχούς αναβάθμισης που απαιτούν τα κλειστά λογισμικά. Έτσι πλέον όλο και πιο πολλοί πόροι διατίθενται στην τεχνική υποστήριξη με σημαντικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.

Το συγκεκριμένο άρθρο βασίστηκε σε κείμενο από το ellak.gr.