Η κυπριακή κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών QGIS Cyprus

Το QGIS Cyprus είναι μια νεοσύστατη ομάδα. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να οικοδομήσει την κυπριακή κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών QGIS και να διαδώσει τις γνώσεις, μέσω οργανωμένων συναντήσεων, συναντήσεων (meetups) και εκδηλώσεων όπως hack-days, εργαστήρια και σεμινάρια. Ενώ η προσοχή εστιάζεται στο λογισμικό QGIS, στόχος είναι να δημιουργήσουμε δεσμούς και με άλλες ομάδες ανοιχτού κώδικα. Θέλουμε η κοινότητα να είναι ανοιχτή, εκπαιδευτική, διασκεδαστική, ενώ ταυτόχρονα να ενθαρρύνει τη διαφάνεια, την ένταξη και την προώθηση του πνεύματος ανοιχτού κώδικα (FOSS).

Μια πραγματικά ανοιχτή κοινότητα GIS που να τηρεί τα εξής χαρακτηριστικά:
● Δημιουργία δημοκρατικών δομών για την ψήφιση του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.
● Διασύνδεση με την Παγκόσμια κοινότητα QGIS. Συνεχής ενημέρωση και τοπικές δραστηριότητες.
● Δημιουργία και συντήρηση ενός τοπικού φόρουμ για βοήθεια, επίλυση προβλημάτων και υποστήριξη.
● Ενίσχυση τοπικών συναντήσεων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.
● Πραγματική διαφάνεια, ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τις συνδρομές μελών και τον τρόπο διαχείρισης των όποιων οικονομικών πόρων.

Στόχοι κοινότητας:
● Διοργάνωση συναντήσεων χρηστών QGIS.
● Διάδοση και ενίσχυση γνώσης μέσω συναντήσεων, άρθρων σε περιοδικά GIS, πληροφορίες QGIS στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πίνακες συζήτησης GIS κ.λπ.
● Συλλογή περιπτώσεων χρήσης QGIS τοπικά (case studies)
● Δημιουργία τοπικών υπο-ομάδων ενδιαφέροντος (π.χ. τοπογραφία, πολεοδομία, χαρτογραφία κ.λπ.)
● Σύνδεση με τη διεθνή κοινότητα (Ομάδες χρηστών και προγραμματιστών παγκοσμίως)
● Εκλογή αντιπροσώπου στην παγκόσμια κοινότητα (QGIS Country Voting Member)
● Χορηγίες για ενίσχυση του λογισμικού QGIS: H τοπική ομάδα χρηστών μπορεί να εισπράξει ετήσια τέλη συμμετοχής ή χορηγίες. Αυτά τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δωρεά στο διεθνές έργο QGIS για την περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού QGIS, ενισχύοντας το με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά/εργαλεία και τη διόρθωση σφαλμάτων.

Δίκτυο και Μέσα επικοινωνίας

Facebook: https://www.facebook.com/qgiscyprus/

Twitter: https://twitter.com/QGISCyprus

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8702953

Website (under construction): http://qgiscyprus.org