Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Φροντίζουμε να μην λαμβάνουμε και επεξεργαζόμαστε για μη θεμιτό (αποστολή προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους) ή εμπορικό σκοπό (π.χ. διαφημίσεις) τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρόλα αυτά κρατάμε κάποιες πληροφορίες με το μέγιστο βαθμό ανωνυμίας που είναι δυνατόν. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στους διαχειριστές του ιστοτόπου.

Προσωπικά στοιχεία

Καταγράφουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ονοματεπώνυμο σε περίπτωση προσθήκης σχολίου ή συνδρομής (όπως τα πεδία ορίζονται από το λογισμικό WordPress).

Τεχνικές πληροφορίες

Καταγράφονται από τον διακομιστή δικτύου και το πρόγραμμα ελευθέρου λογισμικού piwik τα μεταδεδομένα του κάθε αιτήματος του περιηγητή ιστού: ημέρα και ώρα (timestamp), διεύθυνση IP, η ακριβή διεύθυνση της σελίδας που αιτηθήκατε, η ονομασία και έκδοση του περιηγητή ιστού και του λειτουργικού σας συστήματος, και η διεύθυνση της σελίδας που σας παρέπεμψε εδώ. Με κάθε αίτημα μεταφέρεται «αναγνωριστικό» session cookie αν και έχετε συνδεθεί στη σελίδα (logged in). Με κάθε αίτημα επίσης μεταφέρεται tracking cookie που χρησιμεύει στην εκτίμηση της διάρκειας επίσκεψης.

Το πρόγραμμα piwik παράγει ανώνυμα στατιστικά επισκεψιμότητας βάσει όλων αυτών των πληροφοριών.

Πληροφορίες που τυχών να συλλέγονται από τρίτους

Σε κάποια άρθρα και σελίδες ενδέχεται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων (π.χ. για εμφάνιση χάρτη ή για εμφάνιση κάποιου βίντεο) που ενδεχομένως να έχουν διαφορετική πολιτική. Εμείς θα φροντίζουμε όσο είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιούμε τεχνολογίες που προσβάλλουν και αναιρούν την ιδιωτικότητα του χρήστη.

Αλλαγές

Μπορείτε να προτείνετε αλλαγές στην πολιτική δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του αποθετηρίου στο GitHub.