Πρόταση για υλοποίηση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες των κυπριακών σχολείων.

Η πιο κάτω επιστολή έχει σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας από την Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ για την υλοποίηση συστήματος τηλεκπαίδευσης για τα Κυπριακά σχολεία

Αγαπητοί Διευθυντή και Λειτουργοί Υπουργείου Παιδείας,


Σχετικά με το θέμα της τηλεκπαίδευσης, η Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα είναι έτοιμη να προσφέρει εθελοντικά την τεχνογνωσία της και συμβουλές για την ετοιμασία μιας πιλοτικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης βασισμένη στο σύστημα διαχείρισης εκμάθησης Moodle και στο σύστημα τηλεδιασκέψεων BigBlueButton.

Εκτιμούμε ότι οι κεντρικοποιημένες υπηρεσίες δεν είναι κατάλληλες για τηλεκπαίδευση και όπως φάνηκε από την πρόσφατη εμπειρία με την πανδημία, δεν μπορούν ούτε να διαχειριστούν το επιπρόσθετο φορτίο το οποίο έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει μια κεντρική πλατφόρμα για όλους και κάθε σχολείο εφαρμόζει διαφορετική πολιτική ως προς το ποια πλατφόρμα θα χρησιμοποιείται.

Προτείνουμε τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ Moodle και του ΕΛ/ΛΑΚ BigBlueButton (σύγχρονη Τηλεκπαίδευση) που μπορεί να εγκατασταθεί σε δική σας υποδομή και να εξυπηρετήσει τις σχολικές ανάγκες στην Κύπρο. Το εν λόγω σύστημα (Moodle) είναι εγκατεστημένο και χρησιμοποιείται σε όλα τα Δημόσια Πανεπιστήμια και πολλά Ιδιωτικά. Όσο για το σύστημα BigBlueButton αυτό είναι εγκατεστημένο σε πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς στο εξωτερικό, αλλά και στην Κύπρο (γνωρίζουμε για ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο που το χρησιμοποιεί) και αυτό έχει βοηθήσει στο να μπορούν τα μαθήματα να συνεχίσουν πρόσκοπτα με το μοντέλο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι αντίστοιχη υποδομή χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα από το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο με πολύ καλά αποτελέσματα.
Προτείνουμε σε πρώτη φάση να ετοιμαστεί ένα πιλοτικό σύστημα με χρήση του Moodle και του BigBlueButton στην υποδομή του Υπουργείου Παιδείας για να αποκτήσετε και εσείς μια εικόνα των δυνατοτήτων του.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η έκτακτη κατάσταση θα κρατήσει αρκετό καιρό και εκτιμούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει, σε μακροπρόθεσμη βάση, ένα αξιόπιστο σύστημα για την Κυπριακή εκπαίδευση

Είμαστε στη διάθεσή σας είτε μέσω email είτε μέσω τηλεφώνου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Με εκτίμηση,

Θεόδοτος Ανδρέου
Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
Τηλ. 9ΧΧΧΧΧ