2η Γενική Συνέλευση / 2nd General Assembly

Χώρος: Καφετερία Δημοτικού Πάρκου Λευκωσίας (Πίσω από το κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, απέναντι από τον χώρο του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας)
Χώρος Στάθμευσης: Παλιό Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Ημερομηνία: Πέμπτη, 6 Ιουνίου
Ώρα: 18:30-20:00

Διοργανώνουμε τη δεύτερη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.

Η συμμετοχή είναι ανοικτή προς όλους και όσοι παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη συζήτηση, αν επιθυμούν να εγγραφούν μέλη, να ψηφίσουν για το Συμβούλιο ή και να υποβάλουν υποψηφιότητα.


Αφού αρχικά δοθεί χρόνος για να γνωριστούν οι παρευρισκόμενοι μεταξύ τους θα υπάρξει κάποια εισαγωγική συζήτηση και θα ακολουθήσουν οι εκλογές για το Συμβούλιο του Σωματείου.

_________

2nd General Assembly and Board Elections of the Cypriot Free and Open Source Community

Place: Nicosia Municipal Park Cafeteria (Behind the Parliament-House of Representatives, opposite the old Nicosia General Hospital)
Parking Area: Old Nicosia General Hospital
Date: Thursday, June 6th
Time: 18:30-20:00

We are organising the second General Assembly of our Association.

Participation is open to everyone and those present will have the opportunity to be part of a discussion, register as members if they wish and be able to run and vote for the Board.


After giving some time for the participants to meet each other, there will be an introductory discussion and then the election for the Association’s Board will be held.