ΕΛ/ΛΑΚ και Εργοδότηση

Οργανώσαμε την Τετάρτη, σε συνεργασία με την συμβουλευτική ομάδα σταδιοδρομίας του ΤΕΠΑΚ, μια εισαγωγή σε Linux και ΕΛ/ΛΑΚ και πως αυτό μπορεί να βελτιώσει τις προοπτικές εργοδότησης τον αποφοίτων μας (και όχι μόνο). Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί φοιτητές κάποιοι από τους οποίους δήλωσαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε μια ομάδα αλληλοϋποστήριξης για ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Linux και ΕΛ/ΛΑΚ.

Μιλήσαμε για την ιστορία και τους στόχους του κινήματος ελεύθερου λογισμικού, την διαφοροποίηση από το κίνημα του ανοικτού λογισμικού καθώς και για τις προοπτικές που αυτά προσφέρουν. Εξηγήσαμε πως το ΕΛ/ΛΑΚ προάγει την συνεργασία μεταξύ ανθρώπων από όλο τον κόσμο καθώς και μεταξύ οργανισμών που παραδοσιακά θεωρούνται ανταγωνιστές.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα πιο κάτω:

Πως μπορεί να με βοηθήσει το ΕΛ/ΛΑΚ;
  • Με την συμμετοχή σε μια ομάδα ανάπτυξης λογισμικού, τα εμπλεκόμενα άτομα αποκτούν τεχνικές αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν στο μέλλον.
  • Η συμμετοχή σε έργα ΕΛ/ΛΑΚ γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και έτσι αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν πορτφόλιο για τα εμπλεκόμενα άτομα.
  • Μέσω της συμμετοχής τα άτομα δικτυώνονται με άλλα άτομα που έχουν το ίδιο ενδιαφέρον καθώς και πιθανούς εργοδότες.
Πως μπορώ να συμμετέχω;

Σε σχέση με το ΕΛ/ΛΑΚ, κυριαρχεί η η εντύπωση ότι αυτό αφορά μόνο προγραμματιστές ή άτομα από το πεδίο της πληροφορικής. Με μια ματιά στο Fossjobs (ένα δημοφιλές ιστοχώρο εργοδότησης για ΕΛ/ΛΑΚ) βρίσκει κανείς πάρα πολλές άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων όπως συντάκτες, μεταφραστές, σχεδιαστές, διαχειριστές έργων, κτλ.

Έτσι η συμμετοχή σε ένα εργο ή μια ομάδα ΕΛ/ΛΑΚ δεν αποτελεί προνόμιο των προγραμματιστών. Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει, να βοηθήσει και να βοηθηθεί μέσα από την συνεργασία σε κάποιο έργο.

Για αρχή θα εισηγηθώ την δημιουργία λογαριασμών/συνδρομών στα πιο κάτω:

  • Κανάλι ΕΛ/ΛΑΚ Κύπρου στο Matrix: Για άμεση επικοινωνία με κείμενο, ήχο και εικόνα. Εισηγούμαστε να πατήσετε την επιλογή “Pin Tab” για να είναι διαθέσιμη η εφαρμογή μόλις ανοίξετε το Φυλλομετρητή σας.
  • Ubuntucy mailing list: Χρησιμοποιείται για ανακοινώσεις, βοήθεια και γενικές συζητήσεις
  • Ubuntucy φόρουμ: Χρησιμοποιείται για συζητήσεις σε διάφορα θέματα. Υπάρχουν κατηγορίες αναλόγως θέματος.
Πλατφόρμες Φιλοξενίας Κώδικα

Οι εν λόγω πλατφόρμες εκτός από τη φιλοξενία κώδικα, παρέχουν εργαλεία συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων, αποτελούν κόμβους δικτύωσης μεταξύ ατόμων και οργανισμών και μπορεί να λειτουργήσουν σαν πορτφόλιο για όσους συνεισφέρουν σε έργα ΕΛ/ΛΑΚ.

Ιστοχώροι εργοδότησης

Είναι καλή ιδέα να κάνετε περιστασιακά, έρευνα σε ιστοχώρους εργοδότησης, ακόμη και αν η αποφοίτησή σας είναι ακόμη μακριά. Με αυτό το τρόπο θα δείτε τις τάσεις στην αγορά εργασίας, ποιες καινούργιες τεχνολογίες έχουν έρθει στο προσκήνιο, ποιες ειδικεύσεις είναι πιο περιζήτητες, και σε ποιους οργανισμούς θα σας ενδιέφερε να δουλέψετε στο μέλλον.

Ομάδα αλληλοϋποστήριξης

Για να πετύχουμε τους στόχους της προσπάθειας θα πρέπει να επικοινωνούμε μέσω μια κοινής πλατφόρμας συνεργασίας, όπου θα μπορούν οι μέντορες να στέλνουν τις «προκλήσεις», οι εκπαιδευόμενοι να εισηγούνται πιθανές λύσεις και γενικά να γίνονται συζητήσεις για θέματα σχετικά με Linux και ΕΛ/ΛΑΚ.

Γι’ αυτό προτρέπουμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, είτε σαν εκπαιδευόμενοι είτε σαν μέντορες είτε σαν απλοί παρατηρητές να κάνουν συνδρομή στο ποιο κάτω κανάλι για να λαμβάνουν την αλληλογραφία και τις «προκλήσεις»:

Παραπομπές: