Σεμινάρια Ελεύθερου Λογισμικού 2016

Ενημέρωση 10.11.2016: Διαβάστε στο ιστολόγιό μας τον απολογισμό από τα πιο κάτω σεμινάρια, συμπεριλαμβανομένων και των φωτογραφιών.

Η Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, σε συνεργασία με τον Όμιλο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Cyprus Computer Society σας προσκαλούν στα Σεμινάρια Ελεύθερου Λογισμικού που θα γίνουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 5 και 6 Νοεμβρίου.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:

5 Νοεμβρίου

  • 10:00 πμ – 1:00 μμ – Εισαγωγή σε περιβάλλον Ubuntu

Κτήριο ΘΕΕ 01 – Αίθουσα Β121

flyer_511_ubuntu

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες και δυνατότητες του Γραφικού Περιβάλλοντος Unity το οποίο χρησιμοποιείται στις επίσημες εκδόσεις του Ubuntu.

ubuntu_flyer

Περισσότερες Πληροφορίες

Δηλώσεις συμμετοχής

  • 10:00 πμ – 1:00 μμ – Εργαστήριο Διανομών

Κτήριο ΘΕΕ 01 – Αίθουσα Β123

Αυτό είναι εργαστήριο που σκοπό έχει την εξοικείωση των νεοεισερχομένων με τα διάφορα γραφικά περιβάλλοντα και διανομές που είναι διαθέσιμα στο λειτουργικό σύστημα GNU/Linux.

Δεν χρειάζεται δήλωση συμμετοχής.

6 Νοεμβρίου

  • 10:00 πμ – 1:00 μμ – Εισαγωγή στη σουίτα LibreOffice

Κτήριο ΘΕΕ 01 – Αίθουσα Β121

Υλικό Προώθησης - Εργαστήριο Libre Office

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες και δυνατότητες της ελεύθερης σουίτας εφαρμογών γραφείου LibreOffice.

Υλικό Προώθησης - Εργαστήριο Libre Office Αφίσα

Περισσότερες Πληροφορίες

Δηλώσεις συμμετοχής

  • 10:00 πμ – 1:00 μμ – Εργαστήριο Διανομών

Κτήριο ΘΕΕ 01 – Αίθουσα Β123

Αυτό είναι εργαστήριο που σκοπό έχει την εξοικείωση των νεοεισερχομένων με τα διάφορα γραφικά περιβάλλοντα και διανομές που είναι διαθέσιμα στο λειτουργικό σύστημα GNU/Linux.

Δεν χρειάζεται δήλωση συμμετοχής.

Συντελεστές: