Τι ελεύθερο λογισμικό; Γιατί να το χρησιμοποιούμε;

Την σήμερον ημέρα εξαρτώμαστε από την χρήση του λογισμικού καθημερινώς από το παραδοσιακό Προσωπικό Υπολογιστή έως το κινητό. Οι περισσότεροι χρησιμοποιείτε υπηρεσίες διαδικτύου όπως facebook, twitter, youtube κλπ κλπ η απλά χρησιμοποιείτε ένα app στο smartphone και tablet είτε για επαγγελματικούς είτε για . Όμως τελικά έχουμε τον έλεγχο στην τεχνολογία που χρησιμοποιούμε καθημερινά;

Η απάντηση είναι όχι μαζί με κάθε λογισμικό έρχεται και μια άδεια χρήσης ουκ ολίγες φορές αυτή η άδεια μας περιορίζει στο πως θα το χρησιμοποιούμε.  Αυτό το λογισμικό λέγεται ιδιοταγές (propriatery). Αυτό έχει αρκετές συνέπειες στην ζωή μας λόγο ότι ο δημιουργός του λογισμικού ουσιαστικά έχει τον έλεγχο του προγράμματος αντί ο χρήστης με σημαντικές συνέπειες:

 1. Ο χρήστης πολλές φορές χάνει την ιδιωτικότητα του και δεν έχει τον έλεγχο των προσωπικών του στοιχείων. Πολλές φορές το ίδιο λογισμικό (είτε web εφαρμογή είτε mobile app είτε κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή) χρησιμοποιείτε για συλλογή προσωπικών δεδομένων.
 2. Πολλές φορές ο χρήστης πληρώνει για κάποιο χ-ψ λογισμικό που στην τελική δεν έχει τον ουσιαστικό έλεγχο στο τι θα κάνει και πως θα το κάνει. Ουσιαστικά παρόλο που αγοράζει κάποιο λογισμικό ή πολλές φορές κάποια συσκευή που έχει λογισμικό (πχ. smartphone) και δεν του ανήκει.
 3. Και πολλά άλλα

Γι αυτόν τον σκοπό υπάρχει το λεγόμενο ελεύθερο λογισμικό, δηλαδή το λογισμικό το οποίο η άδεια χρήσης του σου επιτρέπει:

 1. Να το χρησιμοποιείς για οποιοδήποτε σκοπό.
 2. Να μπορείς να το τροποποιείς όπως επιθυμείς και να το βελτιώνεις.
 3. Να μπορείς να το μελετάς το πως λειτουργεί.
 4. Να μπορεί να το αναδιανέμεις συμπεριλαμβανομένου και την τροποποιημένη έκδοση αυτού.
 5. Να μπορείς να λαμβάνεις τροποποιημένες εκδόσεις του λογισμικού αυτού.

Αυτό έχει πολλαπλά οφέλη, εδώ θα παρουσιάσουμε τα κυριότερα:

 1. Ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να μπορεί να έχει επίγνωση του τι τρέχει και γιατί τρέχει, έτσι ο χρήστης έχει καλύτερη επίγνωση του λογισμικού. Είναι σαν να γνωρίζεις τα συστατικά και την συνταγή ενός φαγητού. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να γνωρίζεις τι τρως και εάν δεν σου αρέσει μπορείς να το κάνεις να σου αρέσει.
 2. Προάγει την συνεργασία εάν κάποιος χρήστης τρέχει κάποιο λογισμικό που δεν του αρέσει κάποιο χ-ψ χαρακτηριστικό άνετα μπορεί είτε να ζητήσει από κάποιον που γνωρίζει να το τροποποιήσει η να το τροποποιήσει ακόμα και ο ίδιος χωρίς την άδεια του αρχικού δημιουργού. Μάλιστα μπορεί να δημοσιεύσει και αυτήν την αλλαγή η και ακόμη να ενημερώσει τον αρχικό δημιουργό για να το ενσωματώσει στο αρχικό λογισμικό λόγο ότι μπορεί να είναι χρήσιμη και για κάποιον άλλον χρήστη.
 3. Το ελεύθερο λογισμικό ελαχιστοποιεί το κόστος με ποικίλους τρόπους:
  1. Εάν κάποια ομάδα χρηστών ή και εταιρειών-οργανισμών έχουν κάποιες κοινές ανάγκες μπορούν να συνεργαστούν προκειμένου να αναπτύξουν ή και να τροποποιήσουν κάποιο υπάρχων ελεύθερο λογισμικό προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν το κόστος ανάπτυξης. Ήδη αρκετές εταιρείες το κάνουν πχ. η ΙΒΜ και η HP και οι 2 συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του GNU/Linux που είναι ελεύθερο λογισμικό.
  2. Πολλές φορές το ελεύθερο λογισμικό αναπτύσσεται από εθελοντές έτσι η αξιοποίηση του λογισμικού αυτού σου δίνεται με το ελάχιστο κόστος.
  3. Λόγο ότι οποιοσδήποτε μπορεί να μελετήσει κάποιο πρόγραμμα ελευθέρου λογισμικού άρα οποιοσδήποτε μπορεί να σου προσφέρει υποστήριξή και βοήθεια χωρίς να σε περιορίζει στης υπηρεσίες του αρχικού κατασκευαστή του λογισμικού. Έτσι έχεις περισσότερες επιλογές με ενδεχόμενο διαφορετικό (χαμηλότερο) κόστος.