Κοινότητα

Η Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα είναι μια κοινότητα εθελοντών που σκοπεύει στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα και των Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Κύπρο.

εικόνα από opensource.com

Οι στόχοι της κοινότητας μας είναι:

  • Η διάδοση, προβολή και προώθηση των Ελεύθερων και Ανοικτών Τεχνολογιών.
  • Η ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες τόσον αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με άλλους φορείς ή νομικές οντότητες σε τομείς που σχετίζονται με τις Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες.
  • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κρατικών ή ιδιωτικών φορέων αλλά και γενικότερα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σχετικά με τις Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες και των θεμάτων που άπτονται αυτών, όπως τα ανοιχτά πρότυπα, ψηφιακά δικαιώματα, προστασία ιδιωτικού απορρήτου και άλλων θεμάτων πληροφορικής.
  • Η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων των χρηστών που ενδιαφέρονται για Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες.
  • Η διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων για ενημέρωση των μελών, και γενικότερα του κοινού σε θέματα Ελεύθερων και Ανοικτών Τεχνολογιών.
  • Η συνεργασία μετά των συναφών Κυπριακών και ξένων σωματείων που σχετίζονται με τις Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες.

Δες εδώ πως μπορείς να συμμετέχεις κ εσύ στην προσπάθειά μας ή να ακολουθείς τις δράσεις μας!

Η κοινότητά μας είναι επίσημα εγγεγραμμένη σαν σωματείο σύμφωνα με τον «περί σωματείων» νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσετε το καταστατικό του Σωματείου μας.